Kane Brown - Blessed & Free Tour! @ Moda Center - 1/27/2022